Water epoxy premaz umesto keramičkih pločica

Q: Uskoro ću renovirati kupatilo  i slučajno sam našla vaš proizvod na internetu, Izolit CONCRETE ART. Zanima me potrošnja i način ugradnje. Takođe me zanima da li je on pogodan da se njime obloži veći deo kupatila?!

A: U našem proizvodnom programu imamo premaz Izolit CONCRETE ART – dvokomponentni water epoxy premaz na vodenoj osnovi, koji ne upija vodu, lako se održava i koji se proizvodi u više različitih boja i nijansi.

U potpunosti može da zameni boje za zaštitu betonske galanterije, keramičke pločice, koristi se kao završni premaz u fontanama, a takođe se primenjuje i u pogonima prehrambene industrije gde se zahteva od premaza da se lako mogu prati, da su veoma postojani na pranje, da ne upijaju vodu. Premaz poseduje i zdravstveni atest.Podloga za ovakav premaz mora biti cementni malter, beton ili jači keramički lepak (klase C2T) – čista, odmašćena.

Premaz se nanosi premazivanjem velur (nitro) valjkom u dva sloja preko prethodno nanetog prajmera (Izolit CONCRETE ART Prajmer). Mešanje materijala se vrši ulivanjem komponente B u komponentu A, u odgovarajućem odnosu, a sjedinjavanje se vrši laganim mešanjem bor mašinom sa mešačem, na malom broju obrtaja, sve dok masa ne postane homogena. Vremenski razmak između slojeva je do 24 h. Rad sa materijalom je moguć sve dok je temperatura podloge i okoline u rasponu od 12-250C. Zamešana masa se mora utrošiti za nekih 45 minuta.

Potrošnja Izolit CONCRETE ART Prajmera iznosi 0,2-0,25 kg/m2.

Potrošnja Izolit CONCRETE ART Premaza iznosi 0,3 – 0,35 kg/m2 za dva sloja.