Zaštita nove betonske ploče

Q: Planiramo da izlijemo novu ploču u našem proizvodnom pogonu. Da li imate neki proizvod koji će da je zaštiti da bude dugotrajnija i da se stvara manje prašine na površini.

 

A: Proizvod koji vama treba je Izolit CURING. To je jednokomponentan proizvod koji je transparentan i penetracioni, kompletno prolazi kroz pore svežeg betona i pomaže i prilikom same hidratacije svežeg betona tako što zadržava vlagu unutar samog betona. Pojačava otpornost na habanje samog betona i njegovu trajnost. Izolit CURING hemijski reaguje sa solima u betonu tako da permanentno uklanja prašinu koja bi se kod standardnih betona inače stvarala i izlazila kroz pore betona. Vrši neutralizaciju alkala penetrirajući kroz strukturu betona. Nanosi se na nove betonske košuljice čim postanu prohodne.

Materijal se nanosi, u zavisnosti od površine, četkama, valjcima, kompresorom. Nanosi se na površinu betona, tako što minimum 30 minuta treba da se zadržava na površini. Potrošnja je 0,1-0,15 kg/m2.