Materijal za zaštitu betonskih balustera

Q: Koji materijal mi preporučujete za zaštitu balustera, koji su postavljeni pre mesec dana, kao ograda na terasi i prilaznim stepenicama?!

A: U našem proizvodnom programu imamo premaz Izolit CONCRETE ART – dvokomponentni water epoxy premaz na vodenoj osnovi, koji ne upija vodu, lako se održava i koji se proizvodi u više različitih boja i nijansi. U potpunosti može da zameni boje za zaštitu betonske galanterije, a može se koristiti i kao završni premaz u fontanama, a takođe se primenjuje i u pogonima prehrambene industrije gde se zahteva od premaza da se lako mogu prati, da su veoma postojani na pranje, da ne upijaju vodu. Premaz poseduje i zdravstveni atest.

Podloga za ovakav premaz mora biti cementni malter, beton ili kao u Vašem slučaju gotovi betonski elementi – čista, odmašćena.

Premaz se nanosi premazivanjem velur (nitro) valjkom u dva sloja preko prethodno nanetog prajmera (Izolit CONCRETE ART Prajmer). mešanje materijala se vrši ulivanjem komponente B u komponentu A, u odgovarajucem odnosu, a sjedinjavanje se vrši laganim mešanjem bor mašinom sa mešačem, na malom broju obrtaja, sve dok masa ne postane homogena. Vremenski razmak između slojeva je do 24h. Rad sa materijalom je moguć sve dok je temperatura podloge i okoline u rasponu od 12-25 stepeni. Zamešana masa se mora utrošiti za nekih 45-60 minuta.

Potrošnja Izolit CONCRETE ART Prajmera iznosi cca 0,20 – 0,25 kg/m2.

Potrošnja Izolit CONCRETE ART Premaza iznosi cca 0,30 – 0,35 kg/m2 za dva sloja.