Zaštita pocinkovanog lima i obrada spojeva lima

Q: Koji materijal preporučujete za zaštitu pocinkovanog lima i kako obraditi spojeve – preklope istog ?!

 

A: Za zaštitu pocinkovanog lima preporučujemo Izolit FOLIFLEX, jednokomponentni visokoelastični polimerni premaz. Vodootporan je do pritiska vode od 3 at. Materijal je u obliku paste i spreman je za ugradnju, nanosi se premazivanjem u dva sloja na dobro očišćenu podlogu. Lim je neophodno dobro očistiti, ukoliko je potrebno i ispeskirati. Moraju se ukloniti svi ostaci korozije. Na spojevima lima, premaz se armira bezalkalnom mrežicom (90 gr/m2). Spojevi se prethodno zadithuju poliuretanskim ili nekim drugim trajnoelastičnim kitom.

Potrošnja premaza Izolit FOLIFLEX iznosi cca 1,1 kg/m2 za dva sloja. Na mestima gde se armira, potrošnja iznosi cca 2,5 – 3 kg/m2.