Zaštita podne površine u magacinskom prostoru

Q : Koji materijal i sam način ugradnje možete da mi preporučite za zaštitu poda u magacinskom prostoru, gde je između ostalog predviđen i lakši saobraćaj (paletni viljuškari i kolica)?!

 

A : Za završni sloj poda u magacinskom objektu možemo prepopručiti epoksi premaz – Izolit EPOXY ART. Za razliku od svih cementnih i polimerno cementnih podova, epoksi premazi poseduju i do dva puta veće pritisne čvrstoće i do pet puta veće savojne čvrstoće, uz daleko veću otpornost na habanje. Takođe, ne upijaju vodu i poseduju daleko veću otpornost na dejstva nafte, ulja, soli, deterdženata i sl. Zbog tih karakteristika praktično predstavljaju jedino pravo rešenje za magacinske i industrijske objekte, garaže i sl.

Da bi se epoksi premaz ugradio uspešno, potrebno je proveriti debljinu betonske ploče, stanje betonske ploče (pukotine, naprsline, da li je armirana i koliko je zamašćena). Ovi faktori utiču na dužinu i cenu ugradnje samog premaza. Premaz se nanosi isključivo na čistu, odmašćenu, stabilnu i suvu betonsku podlogu. Preporučena marka betona je MB30. Ukoliko postoji dosta pukotina, naprslina i oštećenja u betonu, ista se moraju prethodno sanirati epoksi kitovima ili elastičnim kitovima i nakon svega ugraditi epoksi premaz. Takođe, pre ugradnje epoksi premaza potrebno je prebrusiti betonsku površinu kako bi se osiguralo dobro prijanjanje premaza (zbog izutetno velikih čvrstoća i visoke prionljivosti, epoksi premaz zahteva dobru pripremu podloge, jer u protivnom može doci do „čupanja“ nekvalitetnih delova betona).

Ukoliko pod nije hidroizolovan, mora se primeniti rešenje sa dva prajmera – prvi prajmer Izolit CONCRETE ART WB, služi za blokadu isparavanja vlage iz betona, dok drugi standardni prajmer služi za povezivanje premaza na beton. Neophodno je i utvrditi da li je (ukoliko nema hidroizolacije) beton u nivou terena ili je izdignut i izmeriti vlažnost betona. Nakon ugradnje premaza obavezno se zapunjavanju dilatacione fuge elastičnim kitovima. Tek sa kompletnom i detaljnom pripremom podloge, može se osigurati dugotrajnost nanetog premaza.

Izolit EPOXY ART je dvokomponentni epoksi premaz za mehaničku i kiselo-baznu zaštitu podova u industrijskim halama, magacinima, klanicama, balkonima, terasama, garažama, parking prostorima i sl. Površina za nanošenje Izolit EPOXY ART premaza mora biti kvalitetna, glatka, suva, odmašcena, cista i usisana. Dozvoljena vlažnost betonske podloge iznosi do 4%. Temperatura za ugradnju mora biti između 12 – 250C.

Odlikuje se izuzetnim mehaničkim čvrstoćama – pritisna čvrstoća iznosi 93,75 MPa, a savojna 29,25 MPa. Veoma lako se održava standardnim sredstvima za pranje i isporučuje se u širokom spektru boja i nijansi. Može se ugraditi u glatkom ili protivkliznom obliku.

Izolit EPOXY ART zadovoljava zahteve HCCP standarda i vec je ugrađivan u objektima za proizvodnju hrane. Otporan je na dejstvo kiselina i baza koje se pojavljuju u prehrambenoj industriji, na ulje, dizel gorivo, sredstva za pranje i sl.

Ugradeni premaz se može vodom i hemijski opteretiti nakon 7 (sedam) dana od dana ugradnje. Mehanički se može opteretiti za prolaz ljudi nakon min. 72 h od završetka ugradnje (prilikom sušenja na temperaturi 20-250C). Otporan je na temperaturne promene.

Potrošnja materijala :
Izolit CONCRETE ART WB – cca 0,25 kg/m2
Izolit EPOXY ART Prajmer – cca 0,20 – 0,25 kg/m2
Izolit EPOXY ART Color – cca 0,28 – 0,35 kg/m2.