Stabilizacija stepeništa

Q: Uradio sam betonsko stepenište u kući i treba da se izvrši njegova impregnacija, jer dolazi do stvaranja prašine, te bi hteo da privremeno zaštitim pre postavljanja pločica

A: Za ovakav slučaj možemo da vam preporučimo da izvršite impregnaciju sa Izolit IMPREGNIR U koji je jednokomponentan materijal na bazi polimera koji će potpuno penetrirati u površinu i izvrsiti impregnaciju i stabilizaciju podloge, a kasnije će moći da se radi lepljenje pločica bez ikakvih problema. Ovime će se produžiti vek trajanja stepeništa, jer će se sprečiti njihovo prljanje i ulazak nečistoća u same pore betona. Pre nanošenja premaza treba dobro da se očiste stepenice i otpraše. Sam materijal se nanosi četkama u jednom sloju i što je bitno ne dolazi do stvaranja filma na površini stepeništa.
Potrošnja materijala: 0,120 kg/m2.