Aditiv za vodonepropusni cementni malter

Q: Potreban mi je dodatak za spravljanje vodonepropusnog cementnog maltera?!

A: Materijal koji preporučujemo za izradu vodonepropusnog cementnog maltera je Izolit 1 ISOPLAST, jednokomponentni tečni dodatak koji se primenjuje kod izgradnje novih kao i kod sanacije starih objekata. Izolit 1 ISOPLAST homogenizuje i plastificira cementni malter, takođe omogućava bolju obradljivost maltera i čini ga vodonepropusnim do 3 atm vodenog pritiska.
Materijal se priprema tako što se rastvara vodom u odnosu 1:4 (aditiv : voda), ili cca 10% aditiva na količinu cementa koji se koristi za spravljanje cementnog maltera. Agregat koji se koristi za spravljanje maltera mora biti apsolutno čist i odgovarajuce granulacije, najčešće je to pesak – tzv. “jedinica”, takođe cement mora biti svež, nezgrudvan i što veće marke.
Ugradnja materijala se vrši u tri koraka, a sam postupak je isti kao i kod klasičnog malterisanja, upotrebljava se i isti alat. Prvi korak je nanošenje tzv. “šprica”, tanak i redak sloj maltera, gde je odnos cementa i peska 1:1,  koristi se agregat – pesak sitnije granulacije. Drugi sloj bi bio cementni malter sa aditivom, gde je odnos cementa i peska 1-2,5 : 3 a agregat je krupnije granulacije (0-4 mm). U trećem sloju, koji je ujedno i poslednji, tzv. “perdaš” odnos cementa i peska je 1 : 3, agregat je sitnije granulacije. Održavanje ugrađenog maltera sa aditivom je isto kao i kod klasičnog maltera, tj. malterisanja – 3 do 5 dana, naravno u zavisnosti od temperature, odnosa cement : pesak.
Potrošnja materijala Izolit 1 ISOPLAST je 1kg/m2 za sloj maltera debljine 2,5 cm.