Bazen od cigala

Q: Imam mali bazen od cigala koji je naslonjen na kuću, trenutno nije funkcionalan, jer propušta vodu. Dok je bio pun pojavljivala se vlaga sa unutrašnje strane u kući. Kako mogu da ga saniram i da postavim keramičke pločice u bazenu.

A: Prvo što mora da se uradi je da se pre nanošenja hidroizolacije bazen premalteriše cementnim malterom kako bi površina bila glatka i kako bi smanjili potrošnju materijala. Ako je zid neomalterisan može doći do preterano velike potrošnje lepka. Bazen ćemo hidroizolovati uz pomoć Izolit PENETRAT-a. Materijal je jednokomponentan, meša se sa vodom u odnosu 3,2:1. Dobro umešan i homogenizovan materijal se pomoću četke nanosi na podlogu koja treba malo da se navlaži, “orosi”, ali da nema barica vode. Nanose se tri sloja, čim predhodni očvrsne nanosi se sledeći, nakon cca 8 h. Ovaj vremenski period veoma zavisi od spoljne temperature. Potrošnja materijala je 2,5 kg/m². Za lepljenje pločica preporučili bismo Vam Izolit KERAMOL M koji je vodonepropusan i fleksibilniji od običnih građevinskih lepkova, samim tim bi se izvršila dodatna hidroizolaciona zaštita. Izolit KERAMOL M je dvokomponentni materijal koji je sastoji od praha i tečnosti isporučenih u datom odnosu. Materijal se umešava i homogenizuje mešačem na malom broju obrtaja i nazubljenom gletaricom se nanosi na zid ili pločicu, koja se zatim utiskuje na zid. Potrošnja materijala je 4-5 kg/m².