Materijal za lepljenje i fugovanje kiselootporne keramike

Q: Da li u Vašem proizvodnom programu postoji materijal koji se može koristiti ujedno i za lepljenje i fugovanje kiselo-otporne keramike koja bi se koristila za oblaganje ispitnih stolova u laboratoriji?!

A: Materijal koji Vam je potreban je Izolit KIT E, trokomponentni epoksidni kit izuzetne čvrstoće i kiselootpornosti za lepljenje i fugovanje kiselootpornih keramičkih pločica. Glavna primena ovog kita su objekti hemijske industrije, bolnice i objekti prehrambene industrije (pogoni u kojima se očekuje dejstvo koncentrovanijih kiselina).
Ugrađuje se na isključivo suvu (najveća dozvoljena vlažnost podloge iznosi 4%), čvrstu, čistu i odmašćenu podlogu.
Izolit KIT E se proizvodi u tri granulacije – Izolit KIT E S za uske fuge širine do 2 mm, Izolit KIT E M za fuge širine 3-6 mm i Izolit KIT E L za fuge širine preko 7 mm.
Kit je vodonepropustan do pritiska vode od 7 bara.
Potrošnja kita prilikom lepljenja keramike iznosi oko 4-5 kg/m², a kod fugovanja zavisi od širine fuga i dimenzija pločica, cca 0,3-1 kg/m².
Izolit KIT E se priprema umešavanjem tri dobijene komponente, poštujui tačan odnos u kojem je materijal, tj. komponente date! Sam način umešavanja je dosta pojednostavljen, jer se sve svodi na ulivanje komponente B i C u komponentu A, koja se nalazi u zapreminski najvećoj posudi. Nakon toga se pristupa umešavanju, bor mašinom sa mikserom na malom broju obrtaja – do potpune homogenizacije materijala. Tek tada se pristupa nanošenju materijala na podlogu, špahtlama ili nazubljenim gletaricama.