Betoniranje do -10 stepeni

Zimsko betoniranje

Q: Treba da betoniram ploču, a plašim se da će mi smrznuti beton, jer je temperatura u toku noći počela da pada ispod nule. Kažu mi da vi imate dodatak za beton koji onemogućava smrzavanje.

A: Za betoniranje u zimskim uslovima potreban je aditiv Izolit 10 ANTIMRAZ. To je tečnost koja se meša sa vodom prilikom izrade betona i cementnog maltera na temperaturama do -10°C. Materijal će sniziti tačku mržnjenja vode, ubrzati hidrataciju cementa i očvršćavanje umešanog betona.

Priprema i ugradnja

5-6 kg tečnosti Izolit 10 ANTIMRAZ ćemo pomešati sa 140 litara vode i dobićemo količinu potrebnu za izradu 1 m3 betona. Temperatura vode, cementa i agregata prilikom spravljanja betona mora da bude minimun 50C. Dobijenu mešavinu dodajemo cementu i šljunku i pravimo beton.
Potrošnja Izolit 10 ANTIMRAZ-a je 1-2% na količinu cementa.