Hidroizolacija terase

Izolacija terase

Q: Rađena je hidroizolacija terase sa dvostrukim slojem kondora, prvo je kondor lepljen na AB ploču, preko toga su postavljane PU ploče, preko njih je još jedan sloj kondora i kao završni sloj je košuljica. Došlo je do curenja vode kroz sve te slojeve… Kako da se obezbedimo.


A: Jedino pravo rešenje je da se uklone svi slojevi koji su rađeni, jer očigledno postoji problem sa pomenutom hidroizolacijom i da se kompletan postupak ponovi sa elastičnim hidroizolacionim premazima. Na samu AB ploču na kojoj je bio kondor se premazuje prvo bitulit koji nam služi kao prajmer i da obezbedi vezu između podloge i hidroizolacionog premaza. Bitulit je neophodan, jer se na podlozi nalazio kondor. Premaz koji je pogodan za ovakve sanacije je Izolit FLEX AQUASTOP, dvokomponentni materijal koji se sastoji od praha i tečnosti i nanosi se četkom u dva sloja, prethodno se materijal dobro umeša tj. homogenizuje bor mašinom. Materijal je potrebno ugraditi do visine od 15 cm na zid, da se formira takozvana kada. Nakon ovoga se postavlja ponovo zvučno-termna izolacija sa PU pločama, nakon toga se stavlja najlon i radi se sloj za pad odnosno estrih. Nakon postavljanja estriha preporuka je da se radi još jedan sloj hidroizolacionog premaza koji bi štitio sam estrih da ne dođe do njegovog propadanja, jer ako se samo zalepe pločice koje se obično lepe standardnim građevinskim lepkom koji je vodopropustan, neminovno je da ce doći do napijanja podloge vodom. U zimskim uslovima ta voda će unutar estriha smrznuti i doći će do propadanja završnog sloja na terasi. Hidroizolacioni premaz koji se koristi u ovom slučaju je takođe gore navedeni materijal Izolit FLEX AQUASTOP.

Potrošnja materijala:

Izolit FLEX AQUASTOP 2,5 kg/m2.