Dodatak betonu za spravljanje behaton ploča

Q: Imam radionicu sa vibro stolovima, za proizvodnju behaton ploča, te mi je potreban odgovarajući dodatak betonu za izradu betonske galanterije.

A: Odgovarajući materijal je Izolit BEHATOPLAST. To je tečnost koja plastificira, homogenizuje i daje vodonepropusnost betonu. Beton se lakše razliva i povećana mu je athezija, a takodje sprečena je mogućnost pojavljivanja mikro pukotina, tako da je savršen za izradu behaton ploča. Kako materijal ubrzava vezivanje betona, samim tim ćemo ubrzati i proces proizvodnje ploča. Posle jednog dana čvrstoća betona je tri puta ubrzana. Radna temperatura je 10-250C, kako okoline tako i podloge. Materijal se meša sa vodom koja se koristi za spravljanje betona. Potrošnja aditiva je 1 – 2 % na količinu cementa.