Pojavljivanje vlage na temelju

Izolacija temelja

Q: U podrumu mi se pojavila vlaga koja se vidi na temeljnom zidu koji je rađen od kamena, vlaga se manifestuje tako što se ljušti kreč kojim je prekrečeno. Kako mogu da saniram ovaj problem?

A: Prvo što je i najbitnije u celom poslu je da se pripremi podloga, znači skida se kreč koji je na temeljnom zidu, pomoću žičanih četki i brusilice, mora da se dođe do podloge koja ima visoku čvrstoću kako bi mogla da se pravilno hidroizoluje. Kod zida od kamena obicno problem predstavljaju fuge koje su najčešće od krečnog maltera ili blata. Moraju se dobro očistiti (što više), a onda popuniti cementnim malterom. Kako je ovde u pitanju negativan pritisak vode koji prodire kroz podlogu do prostorije onda se kao pravi izbor materijala nameće Izolit PENETRAT, jednokomponentni penetrirajući premaz u prahu. Smesa za ugradnju se priprema umešavanjem praha Izolit PENETRAT-a sa vodom do gustine „kiselog mleka“ (početni odnos umešavanja je 3,2:1 – prah:voda). Pripremljena mase se mora ugraditi u roku od 45 minuta. Prilikom ugradnje i sušenja temperatura u prostoriji mora biti iznad 50C. Nanosi se na vlažnu podlogu premazivanjem u tri sloja. Razmak između slojeva je oko 10-12 h. Površina se nakon svakog nanetog sloja mora održavati orošavanjem, kako ne bi došlo do pregorevanja materijala prilikom penetriranja u zid. Izolit PENETRAT penetrira u zid do dubine od cca 10cm i čini ga vodo i vlagonepropusnim. Materijal je ispitan na pritisak vode od 7 at. Poseduje i atest o zdravstvenoj ispravnosti (za upotrebu u bazenima za pijaću vodu).
Nakon nanošenja trećeg, završnog sloja, zid se malteriše na standardni način. Malterisanje se radi nakon min. 48 h od nanošenja trećeg sloja.
Potrošnja materijala:
Izolit PENETRAT – cca 3,0 kg/m2 za premaz u tri sloja.