Jeftina hidroizolacija lođe

Q: Hteo bih da izolujem manju lođu nekim od vaših premaza, pre keramike, a opet da “prođem jeftinije”, ako je to moguće.

A: Za rešenje Vašeg problema u prilici smo da Vam preporučimo materijal Izolit FLEX AQUASTOP, polimer-cementni dvokomponentni hidroizolacioni fleksibilni premaz koji se nanosi u dva sloja na čistu betonsku podlogu. Nanosi se na celoj površini poda i delu zida do 10 cm u visinu.
Beton čemo pre nanošenja premaza tretirati tečnim materijalom Izolit PRAJMER GP koji će da obezbedi bolju vezu podloge i premaza. Materijal Izolit FLEX AQUASTOP se sastoji od tečne i praškaste komponente, koje se mešaju u težinskom odnosu 1:2,5 i formira se masa kojom se radi premaz. Premazi se nanose četkom, u dva sloja. Spoj poda i zida se ojačava trevira platnom koje se utiskuje u sveže naneti prvi sloj. Drugi sloj se nanosi upravno na prvi, kada prvi sloj prestane da bude lepljiv na dodir, a najduže u vremenskom razmaku do 24h. Potrošnja materijala je cca 2,5 kg/m2. Nakon 24 sata možemo lepiti pločice.