Dodavanje ploče u podrumu

Q: U našoj zgradi u podrumu postoji urađena samo delimična ploča… dok je u drugom delu zgrade samo zemlja… na zidovima se pojavljuje vlaga pomoću kojih materijala da uradimo novu ploču i da je povezemo sa starom pločom takođe bi hteli da posle izlivanja uradimo hidroizolaciju ploče i zida?

A: Ovo je dosta specifičan problem, kao rešenje koje se nameće da se izlije nova ploča u nivou sa već postojećom pločom, prethodno je potrebno da se nova armatura poveže sa već postojećom pločom, tako što će se ankerisati. Izlivanje ploče je najbolje da se radi sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost i za plastifikaciju čime će se postići bolja homogenost ploče i njena čvrstoća. Kao aditiv predlažem da se koristi Izolit 3 AQUABOUND SP, jednokomponentni tečni aditiv koji se dodaje u betonsku ploču 2% na masu cementa. Nakon ovoga se vrši hidroizolacija ploče pomoću penetracionih hidroizolacionih premaza, u ovom slučaju to je Izolit PENETRAT, jednokomponentni hidroizolacioni proizvod u obliku praha koji se meša sa običnom vodom i premazuje se preko ploče u tri sloja. Materijal je trajan, jer je potpuno na neorganskoj osnovi. Sveži premaz je neophodno orošavati da ne bi došlo do pregorevanja i pucanja materijala. Preko hidroizolacije se može stavljati termo izolacija i cementna košuljica kao završni sloj.