Ekspandirajuća samoliv masa

Q: Potreban nam je ekspandirajući malter.

A: Materijal koji tražite je  Izolit EXPANDER, jednokomponentni materijal u prahu, samorazlivajuća masa. Prah se umešava sa vodom u težinskom odnosu 5,9:1 mikserom na malom broju obrtaja do homogenizacije mase. Tako umešanu masu ostavimo da odstoji 10 minuta i zatim ponovo promešamo. Podlogu očistimo, odmastimo i otprašimo, zatimo umešanu masu podlivamo u sloju debljine 1-4 cm. Povremeno ćemo promešati masu, ukoliko je odmah ne ugradimo ili ako je nanosimo na više mesta. Sledećih 24 časa materijal ne sme da bude izložen promaji ili uticaju sunca.
Materjial Izolit EXPANDER se koristi za podlivanje mašina, konstrukcija i sl. na mestima nepristupačnim za normalno nivelisanje. Materijal sadrži aditive za razlivanje i ekspandiranje i prilikom ekspandiranja ne dolazi do oslobađanja vode tako da nema opasnosti od korozije metalnih elemenata. Poseduje veliku pritisnu i savojnu čvrstoću.
Potrošnja materijala je 2,3 kg/dm3.