Izgradnja vodonepropusne septičke jame

Q: Molim vas da mi preporučite neki vaš preparat koji bi mogao da dodam prilikom spravljanja betona, kako bi krajnji efekat bio VDP septička jama.

 

A: Aditiv ili hemijski dodatak za izradu vodonepropusnog betona je materijal Izolit 3 AQUABOUND, tečni dodatak koji pored vodonepropusnosti betonu daje i veću homogenost, obradljivost, povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona do 30%, takođe smanjuje vodocementni faktor. Najčešće se koristi za izgradnju temelja, kao i objekata koji su pod zemljom ili objekata gde je povišen nivo podzemnih voda.

Materijal se priprema tako što se rastvara vodom za spravljanje betona, cca 1,5-2% aditiva na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona i V/C faktor se umanji na 0,36-0,40 (20% vode manje). Agregat koji se koristi za spravljanje betona mora biti apsolutno čist i odgovarajuće – srazmerne granulacije, takođe cement mora biti svež, nezgrudvan i što veće marke.

Spravljanje betona sa aditivom se vrši tako što se u mešalicu, ukoliko je u pitanju ručno spravljanje betona, pored cementa i šljunka dodaje rastvor aditiva i vode, koji je prethodno pripremljen u nekom sudu ili buretu. Ukoliko je u pitanju spravljanje betona u auto-mikserima, potrebno je naglasiti da se u mikser sipa manje vode, jer se nakon prispeća auto-miksera na gradilište dodaje prethodno pripremljen aditiv, pristupa dodatnom mešanju smese nekih 15-ak minuta i tek se onda beton izliva iz miksera. Preporuka je da beton bude armiran, minimalne debljine 10 cm i ukoliko uslovi dozvoljavaju da bude nabijen – upotreba vibro igle.

Potrošnja materija Izolit 3 AQUABOUND je 5 kg/m3 betona ili 1,5-2% na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona.