Nadstrešnica naslonjena na zid od kuće

Q: Nadstrešnica od terase mi je naslonjena na zid od kuće, na njoj je crep. Kad su veće kiše stalno dolazi do pojave vlage sa unutrašnje strane zida. Kako da rešim ovaj problem.

 

A: Ovaj problem može da se reši jedino ako se prvo na spoju krova i zida stavi lim u obliku slova L, zatim, na taj lim i malo preko bi trebalo da se uradi sloj hidroizolacije, jer lim ne može da u potpunosti spreči podlivanje vode, jer ne može idealno da nalegne na zid. Materijal koji predlažemo za hidroizolaciju je Izolit POLYCOAT ELASTIC, fleksibilni dvokomponentni premaz. Pre upotrebe materijal ćemo promešati mikserom sa 300-400 obrtaja/min. Nakon toga materijal je spreman za ugradnju. četkom radimo premaz na podlogu. Obratićemo posebnu pažnju na spoj betona i lima i možemo ga obraditi poliuretanskim kitom za spojeve. Nakon 2-3 sati sušenja premaza, radimo drugi sloj premaza upravno na prvi.

Potrošnja materijala: Izolit POLYCOAT ELASTIC 2,7-3,2 kg/m2.