Fugovanje pločica

Q: Zanima me da li imate masu za fugovanje pločica za prehambrenu industriju koje su otporne na bakterijski uticaj?

 

A: Imamo proizvod koji vama treba, a to je Izolit KIT F M. To je materijal koji služi za fugovanje u prehambrenoj industriji, kiselo je otporan, takođe otporan je i na uticaj bakterija. To je dvokomponentan materijal (prah+tečnost) koji se isporučuje u datom odnosu. Materijal se umešava do homogenizacije ručnim mikserom i špahtlama se vrši popunjavnja fuga. Neophodno je da se, dok je materijal još uvek svež, višak materijala ukloni, jer kasnije može da dođe do problema prilikom njegovog uklanjanja. Takođe ovaj kit odlikuje i vodonepropusnost, fleksibilnost i visoke čvrstoće, tako da će biti veoma dugotrajan i pored raznih štetnih uticaja u vašem postrojenju

Potrošnja materijala je: 0,5-1 kg/m2, za fuge debljine od 4-7 mm, za ostale veličine fuga moguće je da se radi sa drugim granulacijama ovog materijala, a to su KIT F S i KIT F L:

– Izolit KIT F S za širinu fuga od 0-3 mm

– Izolit KIT F L za širinu fuga od 8-10 mm

Materijal Izolit KIT F može da se koristi i za lepljenje kiselootporne keramike.