Jeftinija hidroizolacija kupatila

Q: Hteo bih da izolujem kupatilo nekim od vaših premaza, ukoliko imate neku jeftiniju varijantu.

A: Za rešenje Vašeg problema u prilici smo da Vam preporučimo materijal Izolit FLEX AQUASTOP, polimer-cementni dvokomponentni hidroizolacioni fleksibilni premaz koji se nanosi u dva sloja na zidove i pod kupatila. Nanosi se na celoj površini poda kupatila, dok se na zidovima premazuje do nivoa visine kupatilskih elemenata i još 20-ak cm okolo, tj. na mestima koja bi mogla biti pod uticajem vode u toku korišćenja kupatila. 
Betonska podloga pre nanošenja premaza mora da se očisti, otpraši i blago nakvasi. Materijal se sastoji od tečne i praškaste komponente, koje se mešaju u težinskom odnosu 1:2,5 i formira se masa kojom se radi premaz. Premazi se nanose četkom, u dva sloja.  Spoj poda i zida se ojačava trevira platnom koje se utiskuje u sveže naneti prvi sloj. Drugi sloj se nanosi upravno na prvi, kada prvi sloj prestane da bude lepljiv na dodir, a najduže u vremenskom razmaku do 24h. Spoj poda i zida se ojačava trevira platnom koje se utiskuje u sveže naneti prvi sloj. Potrošnja materijala je cca 2,5 kg/m2. Nakon 24 sata možemo lepiti pločice.