Hidroizolacija kamenog zida

Q: Pojavila mi se vlaga u podrumu kuće na zidu koji je od kamena. Hteo bih da saniram, ali ne znam da li postoji premaz za kamen. Uputili su me na vas. Kamen nije malterisan, pun je vlage, a hteo bih da ga isušim i premalterišem.

A: Pre nanošenja hidroizolacije moramo da očistimo fuge što više možemo. One su obično od krečnog maltera ili blata. Zatim ćemo ceo zid očistiti čeličnom četkom i otprašiti. Fuge  popunjavamo sa cementnim malterom u ravni sa kamenom, ili ako nam je zgodnije možemo koristiti i jednokomponentni lepak za pločice u prahu.
Sada je zid spreman za nanošenje hidroizolacije. Koristićemo penetrirajući  premaz Izolit PENETRAT, jer je otporan na negativan pritisak vode, te je najpogodniji za podrumske prostorije. Jednokomponentni  premaz u prahu mešamo sa vodom u težinskom odnosu 3:1 (prah:voda). Pripremljena mase se mora ugraditi u roku od 45 minuta. Prilikom ugradnje i sušenja temperatura u prostoriji mora biti iznad 50C. Nanosi se na vlažnu podlogu premazivanjem u tri sloja. Razmak između slojeva je oko 10-12 h. Površina se nakon svakog nanetog sloja mora održavati orošavanjem, kao i tri dana nakon treceg sloja, kako ne bi došlo do pregorevanja materijala prilikom penetriranja u zid. Izolit PENETRAT prodire u zid do dubine 10 cm i čini ga vodo i vlagonepropusnim. Materijal je atestiran na pritisak vode od 7 at i zdravstveno je ispravan.
Nedelju dana nakon nanošenja trećeg, završnog sloja, zid se malteriše na standardni način.
Potrošnja materijala:
Izolit PENETRAT – cca 3 kg/m2 za tri sloja premaza.