Sprečavanje “podizanja” ploče

Q: Imam u podrumu na podu betonsku ploču koja je stalno vlažna. Ploča nije armirana i pukla je na par mesta. Hteo bih da je izolujem, ali sam čuo da vaš premaz ne može da pomogne, jer može da se “podigne” ploča. Šta da radim.

A: Betonske ploče koje nisu armirane ne mogu da izdrže veliki pritisak podzemne vode i pod uticajem stalnog pritiska pucaju, a mogu se čak i podići i može doći do poplave u podrumu. Zbog toga se stare nearmirane ploče ne saniraju premazom (iako se naš premaz nanosi na vlažnu podlogu), već se prvo izliva nova betonska ploča preko stare i ona se obavezno armira. Veoma bitna stvar je da se nova ploča poveže sa zidovima objekta, jer ako to ne uradimo nova ploča se takođe može podići. Zato se u zidovima buše rupe u visini armaturne mreže i mreža se ugrađuje u te rupe, a zatim se izliva sloj betona. U beton ćemo dodati aditiv za izradu vodonepropusnog betona, materijal Izolit 3 AQUABOUND SP, tečni dodatak koji pored vodonepropusnosti betonu daje i veću homogenost, obradljivost, povećava krajnje čvrstoće ugrađenog betona i smanjuje vodocementni faktor. Izolit 3 AQUABOUND SP se rastvara sa vodom, potrošnja mu je cca 1,5% aditiva na količinu cementa koji se koristi za spravljanje betona. Posle nekoliko dana kada beton očvrsne i prosuši se, šlicujemo spoj poda i zida i popunjavamo materijalom Izolit KIT FIBER, prah koji se umeša sa tečnošću i špahtlom utiskuje i dobijamo vodonepropusni holker kojim sprečavamo pojavu vlage na kritičnom mestu, a to je spoj poda i zida. Potrošnja Izolit KIT FIBER-a za kanal 3×3 cm je cca 1,5 kg/m’.

Ugrađeni beton i holker ćemo premazati hidroizolacionim premazom Izolit PENETRAT-om. To je jednokomponentni penetrirajući premaz u prahu koji se umešan sa vodom nanosi četkom. Umešava se u odnosu 3:1 = prah:voda i nanose se tri premaza sa razmakom od 12 sati između premaza. Slojevi se održavaju orošavanjem. Ugrađeni premaz zaštićujemo od habanja. Potrošnja Izolit PENETRAT-a je cca 2,5 kg/m2 za sva tri premaza.