Sanacija vlage usled povećanog vlaženja podloge

Q: U podrumu se na betonskom zidu javlja vlaženje. Plašim se da nije moguće sada uraditi hidroizolacioni premaz, jer bi ga ova količina vlage spirala sa zida. Da li postoji neko drugo rešenje.

 

A: U slučajevima kada je povećana količina vlage usled uticaja jakih podzemnih voda, pre izrade hidroizolacionog premaza moraćemo da zaustavimo vlaženje. Podlogu ćemo obrisati sunđerom i četkom ćemo premazati sloj tečnog Izolit 4 materijala. U radu ćemo koristiti zaštitne rukavice. Na naneti sloj ćemo rukom utrljati sveži cement što veće marke do prestanka vlaženja. Ukoliko se vlaženje pojavi na drugom mestu postupak ćemo ponoviti.

Kada je vlaženje potpuno zaustavljeno, pristupićemo izradi hidroizolacionog premaza materijalom Izolit PENETRAT. U kantu sipamo vodu, zatim dodajemo prah Izolit PENETRAT u težinskom odnosu 1:3 i mešamo mešačem na malom broju obrtaja. Kada se smesa homogenizuje, vrši se premazivanje četkom, isključivo na prethodno navlaženu površinu. Kada se materijal nanese mora da se vrši vlaženje prskalicama da ne bi došlo do pregorevanja. Materijal penetrira duboko u podlogu i sprečava negativni pritisak podzemne vode. Nakon 12 sati nanosimo drugi premaz i posle 12 sati treći. Premazi se nanose upravno jedan na drugi. 24 sata nakon nanošenja trećeg premaza možemo uraditi zaštitni sloj.

Potrošnja Izolit-a 4 je 0,3 kg/m2 , a Izolit PENETRAT-a iznosi cca 2,5 kg/m2.