Hidroizolacija krovne “bašte”

Q: Koji materijal možete da mi preporučite za hidroizolaciju ravnog krova, na kome je planirana sadnja ukrasnog cveća i bilja?!

 

A: Za hidroizolaciju ravnog krova, na kome će kasnije biti “bašta” preporučujemo visokoelasticni dvokomponentni cement-polimerni premaz Izolit POLYCOAT ELASTIC. Premaz je izuzetno elastičan, te stoga može da trpi visoke i niske temperature, karakteriše ga istegljivost i do 25%. Radi dodatnog ojačanja, samog hidroizolacionog premaza, preporučuje se „armiranje“ trevira platnom. Ukoliko postoji bitumenska izolacija, mora se proveriti, i eventualno postojeća oštećenja sanirati (klobuci, trula mesta i sl.). Takođe, pre nanošenja Izolit POLYCOAT ELASTIC premaza kompletna površina se premazuje slojem bitulita. Materijal se priprema umešavanjem tečne i praškaste komponente, u datom težinskom odnosu, mešačem na bor mašini, do potpune homogenizacije materijala. Premaz se nanosi četkom u dva sloja, sa vremenskim razmakom od 6-8 sati između premaza. Između slojeva, tj. u prvi premaz se utapa trevira platno radi armiranja premaza. Vodonepropustan je do pritiska vode 4 bar. Potrošnja materijala iznosi cca 3,0 – 3,5 kg/m2 za dva sloja. Nakon 72 sata od nanošenja poslednjeg premaza, može se nasuti sloj zemlje. Pre dodavanja zemlje može da se doda i geotekstil, da se obezbedi što veća dugotrajnost hidroizolacije.