Materijal za lepljenje i fugovanje kiselootporne keramike

Q: Novoizgrađeni objekat za proizvodnju i preradu hrane, kao podna obloga predviđene su kisolootporne pločice! Interesuje me sledeće: Koji materijal preporučujete za lepljenje i fugovanje dotičnih pločica?!

 

A: Materijal koji preporučujemo je Izolit KIT F. Izolit KIT F je kiselootporni dvokomponentni polimerni kit za lepljenje i fugovanje keramičkih pločica. Ekološki je proizvod, tako da se veoma često upotrebljava u objektima prehrambene industrije. Prilikom ugradnje nema štetnih isparenja.

U zavisnosti od ravnoće podloge na koju se lepe keramičke pločice i širine fuga prilikom fugovanja keramike, može se naručiti u posebno pripremljenoj granulaciji:

Ukoliko su širine fuga do 2 mm, preporučujemo upotrebu kita najsitnije granulacije (Izolit KIT F S); za fuge sirine 3-6 mm upotrebljava se kit srednje granulacije (Izolit KIT F M) i za fuge širine preko 7 mm, kit krupne granulacije (Izolit KIT F L).

Materijal se priprema mešanjem praškaste i tečne komponente i naznačenom odnosu. Rad sa materijalom je moguć kada je temperatura podloge i okoline veća od 10 stepeni. Prilikom fugovanja keramičkih pločica, neophodno je odmah obrisati višak materijala sa površine pločice, jer u suprotnom ukoliko se materijal veže postoji mogućnost oštećenja pločica prilikom pokušaja skidanja istog! Kit je vodonepropustan do pritiska vode od 4 bara.

Otporan je na dejstvo krvi, jogurta, piva, jestivog ulja, masti životinjskog porekla, šecera, mleka, voćnog soka, deterdženta.

Ugrađuje se na blago navlaženu betonsku podlogu.

Potrošnja Izolit KIT F M – Lepljenje 4 – 5 kg/m2; Fugovanje 0,5 – 1 kg/m2, potrošnja je za fuge od 4-7 mm,

 

Ukoliko bi u kasnijoj eksploataciji objekta došlo do odlepljivanja nekih pločica usled udara nekog teškog predmeta o pod, sanacija bi bila moguća upotrebom materijala Izolit KIT F/b (za fugovanje) ili Izolit KIT F/b RAPID (za lepljenje). Reč je o jednokomponentnom materijalu, smesi specijalnih vrsta veziva, aditiva i punila…, brzovezujućem kitu u prahu, koji je modifikovan tako da izuzetno brzo vezuje, zbog čega je pogodan za brze sanacije – gde ne mora da se prekida sam proces proizvodnje.

Podloga na koju se nanosi materijal mora biti očišćenja, odmašćena.. najbolje – oprana vodom pod pritiskom. Materijal se priprema mešanjem sa vodom, a samim odnosom vode i praha može se “podešavati ” vreme vezivanja materijala. Potrošnja materijala je :

– Izolit KIT F/b (fugovanje) – cca 0,3-0,6 kg/m2, u zavisnosti od širine fuge

– Izolit KIT F/b RAPID (lepljenje) – cca 3-5 kg/m2.