Hidroizolacija kupatila (sa obradom spojeva)

Q: Potrebno mi je rešenje za hidroizolaciju novog kupatila?

A: Najbolje rešenje za kupatila je da se radi sa Izolit FOLIFLEX-om, jer je između ostalog najjednostavniji za ugradnju, jer se isporučuje u obliku paste, spremne za upotrebu, ima hrapavu strukturu kada se ugradi i samim tim kada se na njega nanosi keramika, ona ima odličnu atheziju na Izolit FOLIFLEX. Nanosi se na celoj horizontalnoj površini kupatila, dok se na zidovima maže do nivoa većeg za cca 20cm od visine kupatilskih elemenata (lavabo, kada, šolja). Problem koji može da se javi prilikom aplikacije u kupatilu je spoj horizontalne i vertikalne površine, odnosno zida i poda. Na ovom spoju se pristupa nanošenju Izolit FOLIFLEX-a sa upotrebom trevira trake. Trevira se koristi iz razloga da se obezbedi zaštita holkera, tj da se ostvari dobar prelaz hidroizolacije sa zida na pod. Trevira se otprilike “pušta” sa visine od 10 cm sa zida i isto toliko se nanosi i na pod. (pravi se L spoj).

Potrošnja Izolit FOLIFLEX-a je 1-1,2 kg/m2 za dva sloja, u zavisnosti od podloge nakojoj se radi. A ako se upotrebljava i trevira potrošnja je nešto veća oko 1,5 kg/m2.