Hidroizolacija spoljnjeg zida od septičke jame

Q: Na spoljnjem zidu moje kuće komšija je sazidao septičku jamu, imam problem, jer kroz betonski zid se oseća neprijatan miris, zid je počeo da vlaži. Kako mogu da rešim ovaj problem?

A: Ovaj problem može da se reši tako što na zidu uradite hidroizolaciju Izolit PENETRAT-om, hidroizolacionim materijalom koji ćemo naneti u dva sloja i sprečiće pojavu vlage i neprijatnih mirisa. To je praškasti materijal koji se meša sa vodom u težinskom odnosu 3:1, do gustine “kiselog mleka”, veoma bitno je da se materijal dobro homogenizuje, odnosno da se meša tri puta po tri minuta sa pauzama od po 3 minuta. Nanosi se četkom u tri sloja svaki sloj uporedo na prethodni, sa vremenskom pauzom od 8h. Takođe, sam Izolit PENETRAT mora da se neguje vlaženjem i orošavanjem da ne bi došlo do njegovog pregorevanja. Ovo se najbolje radi vinogradarskim prskalicama, bitno je da ne dođe do njegovog beljenja ili pucanja. Kada se završi sa nanošenjem Izolit PENETRAT-a dodatni vid zaštite može da se obezbedi sa premazom Izolit CONCRETE ART BEZBOJNI, dvokomponentim vodenim epoksi premazom koji nam služi da spreči eventualni prodor neprijatnog mirisa. Nanosi se valjkom u dva sloja, umešava se bor mašinama na malim obrtajima do potpune homogenizacije u tačno definisanom težinskom odnosu. Nakon ovoga zid se moze pregletovati i prefarbati poludisperzijom.
Potrošnja materijala:
Izolit PENETRAT 3,0 kg/m2
Izolit CONCRETE ART NEOBOJENI 0,200 kg/m2.