Prokišnjavanje limenog krova hidroforske kućice

Q: Obraćamo vam se sa molbom za rešenje našeg višegodišnjeg problema sa prokišnjavanjem limenog krova hidroforske kućice, u kojoj je nalazi hidrofor i njegova pripadajuća električna instalacija. Služi za snabdevanje vodom naše vikendice. Limeni krov se sastoji od četiri, međusobno spojene, table pocinkovanog lima.

A: U prilici smo da Vam za sanaciju, Vašeg problema, preporučimo Izolit FOLIFLEX, jednokomponentni visokoelastični polimerni premaz, koji je u obliku paste-spreman za ugradnju. Vodootporan je do pritiska vode od 3 at. Nanosi se premazivanjem u dva sloja na dobro očišćenu podlogu. Lim je neophodno dobro očistiti, ukoliko je potrebno i ispeskirati. Moraju se ukloniti svi ostaci korozije i farbe ukoliko je premazivan istom. Izolit FOLIFLEX se nanosi premazivanjem, četkom u dva sloja. Na spojevima lima, premaz se armira bezalkalnom mrežicom (90 gr/m2), ili poliesterskim trevira platnom (30 gr/m2) koje takođe možete nabaviti kod nas.

Spojevi se prethodno zadithuju poliuretanskim ili nekim drugim visokoelasticnim kitom. Potrošnja premaza Izolit FOLIFLEX iznosi cca 1,1 kg/m2 za dva sloja. Na mestima gde se armira, potrošnja iznosi cca 1,5 – 1,8 kg/m2 trevira platnom ili 2,5 – 3kg/m2 ukoliko se vrši armiranje plastičnom bezalkalnom mrežicom. Poželjna temperatura za rad je u opsegu od 10 -250C okoline, a i same podloge.