Ispravljanje pada na terasi

Q: Majstori su mi radili terasu, ali sam primetio da su mi greškom napravili pad na pogrešnu stranu, tako da se pravi bara kad pada kiša. Nije velika bara, mali je pad, možda santimentar, dva, ali bih ipak hteo da ga ispravim na drugu stranu. Da li imate neku pogodnu masu koju bih mogao da upotrebim za rešavanje mog problema.

A: Vaš problem ćemo rešiti izradom tankog sloja cementnog maltera, s tim što ćemo u njega staviti dodatak koji će omogućiti plastifikaciju maltera i veoma lakšu obradljivost, tako da ćemo ga lakše naneti. Pri tom će onemogućiti pucanje košuljice koja će na mestima biti veoma tanka. Materijal je Izolit BETONPLAST, jednokomponentna tečnost koja se rastvara sa vodom u težinskom odnosu 1:4 (aditiv : voda). Dalji postupak je isti kao i kod klasičnog malterisanja kao i održavanje ugrađenog maltera. Potrošnja Izolit BETONPLAST-a je 5-10% na količinu cementa.