Izolit DRYER

Isušivi malter

Jednokomponentni proizvod, malter na cementnoj osnovi sa više specifičnih aditiva koji daju ovom malteru specijalnu mikro-strukturu koja omogućava isušivanje vlažnih zidova. Formirane pore dozvoljavaju samo difuziju vodene pare, a ne i vode. Ovaj malter ne spada u hidroizolacije i ne primenjuje se tamo gde ima vode pod pritiskom. Prvenstveno je namenjen za isušuvanje vlažnih zidova iznad nivoa zemlje, dok je u delovima pod zemljom neophodno uraditi hidroizolaciju. Strogo se mora poštovati dati odnos vode i praha, kao i vreme za umešavanje, kako bi se postigli željeni rezultati.

Orijentaciona potrošnja
28 - 30 kg/m2 za osnovni sloj (Izolit DRYER osnovni),
6 - 7 kg/m2 za završni sloj (Izolit DRYER završni)

NAMENA
Koristi se za isušivanje vlažnih zidova iznad kote terena.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentni praškasti proizvod
- dve vrste
- Izolit DRYER osnovni – grublja granulacija
- Izolit DRYER završni – finija granulacija
- mikrostruktura ugrađenog materijala je takva da sprečava prodor kapi vode, a propušta paru i kapilarnu vlagu
- odlikuje se dobrom završnom čvrstoćom
- neotporan na vodu pod pritiskom
          vizuelni opis      prah sive boje.

DEJSTVO
Specifične komponente ovog materijala stvaraju takvu mikrostrukturu koja dozvoljava prolazak kapilarne vlage iz zida u okolinu.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Ukoliko se vrši saniranje vlažnog zida postojeći malter se obije, očiste se fuge do dubine cca 1cm. Čeličnom četkom se odstrane slabo vezani delovi i potom se ukloni i nastala prašina. Navlažen malter se obija minimum 30-ak cm iznad nivoa vlaženja.
Ukoliko se na nov zid ugrađuje isušivi malter fuge se očiste od slabo vezanih delova i otpraše.
PRIPREMA Oba materijala se pripremaju mešanjem sa vodom u određenom težinskom odnosu i mešaju na niskom broju obrtaja cca 3 minuta.
Odnos vode i praha za Izolit DRYER osnovni je 1 : 7,8, a donos vode i praha za Izolit DRYER završni je 1 : 4,2.
UGRADNJA Zid se pre ugradnje isušivog maltera nakvasi, ali bez stvaranja barica. Potom se nanosi osnovni "grublji" sloj u debljini od cca 1cm. Nakon cca 24h, ponovo se nanosi osnovni malter uz prethodno kvašenje prvog sloja i to, takođe, u debljini od cca 1 cm.
Kada se završi sa nanošenjem osnovnog maltera nanosi se završni malter u debljini od cca 0,5 cm i izvrši obrada perdašenjem.
Oba materijala se nanose nabacivanjem iz fangle i ravnanjem oblom, gletaricom ili perdaškom.
Potrebno je vršiti prskanje ugrađenog materijala. Završni malter se kvasi iz prskalica još minimum 3 dana.
Preko završnog maltera je moguće raditi premaze tek posle adekvatnog vezivanja, a to je posle minimum 20 dana.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 5 do 25°C.

POTROŠNJA
28 - 30 kg/m² za osnovni sloj – Izolit DRYER osnovni
6 - 7 kg/m² za završni sloj – Izolit DRYER završni.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 5 – 25°C. Sprečiti kontakt praha i vode, kao i duži kontakt praha I vazduha.

AMBALAŽA
Natron vreće od 5, 10, 15 i 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Koristiti zaštitine rukavice i maske. Ne udisati prah.
Ukoliko dođe u kontakt sa očima ili sluzokožom vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Ne primenjuje se gde ima vode pod pritiskom
- Izolit DRYER nije hidroizolacioni materijal
- Poštovati odnose vode i praha, kao i vreme mešanja (3 minuta) jer od toga zavisi struktura dobijenog maltera
- Sveže ugrađen materijal zaštiti od smrzavanja I kiše
- Održavati ugrađen malter kvašenjem iz prskalica

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Navedena potrošnja materijala je data na osnovu iskustava prilikom ugradnje proizvoda i predstavlja srednje očekivanu potrošnju pri ugradnji na ravnoj i kvalitetnoj podlozi.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.