Izolit EXPANDER

Masa za podlivanje

Jednokomponentni proizvod, samorazlivajuća masa sa kontrolisanim ekspandiranjem, namenjena podlivanju mašina, konstrukcija, građevinskih elemenata i sl. Mogućnost primene svuda gde je nepristupačno da se klasičnim putem reši problem nivelisanja.  Ima dobru adheziju za podlogu. Ne dolazi do izdvajanja vode, pa nema opasnosti od korozije pri podlivanju čeličnih konstrukcija. Ima veliku fizičko-hemijsku i mehaničku otpornost.

Orijentaciona potrošnja
2,1-2,2 kg/dm3

NAMENA
Koristi se za podlivanje mašina, građevinskih elemenata I konstrukcija.

KARAKTERISTIKE
- jednokomponentni proizvod
- prah neorganskog porekla modifikovan brojnim aditivima (za razlivanje, ekspandiranje i slično)
- dobra adhezija za beton i cementni malter
- visok nivo samorazlivanja i nivelisanja
- ne izaziva koroziju čeličnih konstrukcija
          boja praha                                                           siva
         specifična težina praha, g/cm³                     cca 1,60
          specifična težina gotove mase, g/cm³     cca 2,20
- pritisne čvrstoće (pri vezivanju na T=23°C)
         nakon 1 dan              15 MPa
         nakon 7 dana          27 MPa
         nakon 28 dana       35 MPa

DEJSTVO
Komponente za nivelisanje, samorazlivanje i ekspandiranje daju glavne osobine ovom proizvodu.

NAČIN UPOTREBE
PODLOGA Podloga mora biti čista, čvrsta i odmašćena, bez cementnog mleka ili slabo vezanih ispupčenja.
PRIPREMA Prah Izolit EXPANDER se meša sa vodom u približnom težinskom odnosu 1 : 5,88 (voda : Izolit EXPANDER), na malom broju obrtaja (300-500 o/min) do potpune homogenizacije mase. Umešavanje mase traje ~5min. Umešana masa treba da odstoji 5-10 min., nakon čega se ponovo promeša i onda ugrađuje. Prilikom umešavanja, prvo se dodaje manja količina vode, kako bi se dobila ujednačena masa bez grudvica. Nakon toga se dodaje preostala količina vode do potrebne konzistencije. Prilikom umešavanja obavezno paziti da se ne doda prevelika količina vode, kako ne bi došlo do izdvajanja.
UGRADNJA Umešan materijal se ugrađuje nalivanjem ili podlivanjem. Ukoliko se ne izlije celokupna masa, neugrađen materijal treba s vremena na vreme ponovo promešati.
Ugrađivati u slojevima debljine do max. 40 mm.
Ukoliko se razliva na poroznijim betonskim podlogama ili u tankim slojevima, podlogu prethodno premazati prajmerom Izolit PRAJMER GP.
Ne može se koristiti preko elastičnih podloga.
Namenjen za ugradnju u zatvorenim prostorima, zaštićen od direktnog uticaja sunca, kiše i vetra.
Poželjna temperatura podloge i okoline je od 10 do 25°C.
Otvoreno vreme za rad je do 30 minuta na temperaturi 20°C.

POTROŠNJA
2,1 - 2,2 kg/dm³.

ROK UPOTREBE
6 meseci u originalnom, neoštećenom pakovanju.

SKLADIŠTENJE
U suvoj prostoriji i u originalnom, zatvorenom pakovanju na temperaturi 10 – 25°C. Sprečiti kontakt praha i vode, kao i duži kontakt praha I vazduha.

AMBALAŽA
Natron vreće od 25 kg.

ZAŠTITA NA RADU
Nisu potrebne posebne mere opreza. Koristiti zaštitne rukavice iz praktičnih razloga. Ne udisati prah. Ukoliko dospe na kožu ili u oči, vršiti obilno ispiranje običnom vodom i po potrebi se obratiti lekaru.

NAPOMENE
- Nakon umešavanja materijala obavezno ostaviti da stoji cca 10 minuta pre same ugradnje.

PRAVNA POUKA
Informacije i preporuke o primeni i krajnjoj upotrebi proizvoda date su verodostojno i bazirane su na našim aktuelnim saznanjima i iskustvima u slučajevima kada su proizvodi pravilno uskladišteni, upotrebljeni i kada se sa njima rukovalo pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalima, podlogama i stvarnim uslovima na licu mesta su takve da se nikava garancija ne može dati u pogledu neodgovarajuće kupovine ili pogodnosti za određenu svrhu. Nikakva pravna odgovornost ne može nastati niti proisteći na osnovu ovih informacija kao ni na osnovu bilo kojih ponuđenih saveta. Sve primljene porudžbine su podložne tekućim uslovima prodaje i isporuke. Korisnici uvek treba da budu upoznati sa najnovijim izdanjem tehničkog lista za željeni proizvod, čija se kopija može dobiti na zahtev.
Navedena potrošnja materijala je data na osnovu iskustava prilikom ugradnje proizvoda i predstavlja srednje očekivanu potrošnju pri ugradnji na ravnoj i kvalitetnoj podlozi.
Zbog neprekidnog usavršavanja proizvoda i praćenja svetskih trendova iz oblasti materijala u savremenom građevinarstvu, DRAMIN istovremeno zadržava pravo promene uputstva, pa zato treba koristiti aktuelno, važeće uputstvo.
Naša obaveza garancije ograničava se na kvalitet isporučenog materijala. Za sve bliže informacije obratite se direktno nama.