Izolit TERMO COAT

Termopremaz za zaštitu unutrašnjih zidova od nastanka kondenzacije

Visoko fleksibilni jednokomponentni premaz u obliku paste. Koristi se kao termopremaz za sprečavanje pojave kondenzacije na unutrašnjim zidovima, spojevima plafona i zida u kupatilima, kuhinji i suterenskim prostorijama. Veoma lako se ugrađuje premazivanjem u dva sloja na čistu i prosušenu podlogu. Naneseni premaz je trajno fleksibilan. Poseduje dobru adheziju na beton, opeku, malter i sl.

Orijentaciona potrošnja
cca 0,8 - 1,1 kg/m2 za dva sloja