Izrada vodonepropusnog betona sa dodatkom superplastifikatora

Q: Dali postoji neki aditiv koji može da se doda prilikom spravljanja, koji će betonu dati osobinu vodonepropusnosti, a ujedno mu i dati osobinu bolje i lakše obradljivosti?!!

A: Može, naravno! To je aditiv za plastifikaciju i vodonepropusnost betona: Izolit 3 AQUABOUND SP, tečni aditiv za spravljanje vodonepropusnih betona, sa dodatkom superplastifikatora. Zahvaljujući sadržaju superplastifikatora u sebi, beton se lakše ugrađuje i poseduje veće pritisne čvrstoće bez povećanja količine cementa. Deluje i kao blagi ubrzivač vezivanja betona tako da se može upotrebiti i prilikom betoniranja na nižim temperaturama.

Prilikom upotrebe ovog aditiva, a zbog postižanja maksimalnih efekata, preporučuje se da vodocementni faktor (odnos vode i cementa) bude nešto manji (V/C ~ 0,40). Potrošnja iznosi 1-2% na količinu cementa. Zbog bolje homogenizacije aditiva kroz celu masu betona, materijal se prvo rastvori vodom, pa se taj prethodno pripremljeni rastvor dodaje u mešalicu.