Lepljenje i fugovanje keramičkih pločica na otvorenoj terasi

Q: Koji materijal mi preporučujete za lepljenje keramičkih pločica na otvorenoj terasi i da li postoji materijal kojim bi te pločice mogle ujedno da se ifsuguju?!

 

A: Materijal koji preporučujemo je Izolit KERAMOL M. To je dvokomponentni polimerni kit za lepljenje i fugovanje keramičkih pločica. Ekološki je proizvod, tako da se veoma često upotrebljava prilikom gradnje novih i sanacije starih, postojećih objekata. Prilikom ugradnje nema štetnih isparenja.

U zavisnosti od ravnoće podloge na koju se lepe keramičke pločice i širine fuga prilikom fugovanja keramike, može se naručiti u posebno pripremljenoj granulaciji.Ukoliko su širine fuga do 2 mm, preporučujemo upotrebu kita najsitnije granulacije (Izolit KERAMOL S); za fuge širine 3-6 mm upotrebljava se kit srednje granulacije (Izolit KERAMOL M) i za fuge širine preko 7 mm, kit krupne granulacije (Izolit KERAMOL L).

Materijal se priprema mešanjem praškaste i tečne komponente u naznačenom odnosu. Rad sa materijalom je moguć kada je temperatura podloge i okoline veća od 10 stepeni. Prilikom fugovanja keramičkih pločica, neophodno je odmah obrisati višak materijala sa površine pločice, jer u suprotnom ukoliko se materijal veže postoji mogućnost oštećenja pločica prilikom pokušaja skidanja istog! Kit je vodonepropustan do pritiska vode od 4 bara. Ugrađuje se na blago navlaženu betonsku podlogu.

Potrošnja Izolit KERAMOL M: Lepljenje 4 – 5 kg/m2; Fugovanje 0,5 – 1 kg/m2, potrošnja je za fuge od 3-6 mm.