Materijal za spajanje starog i novog temelja

Q: Treba da radim fasadu na porodičnoj kući na Umci (20 km od Beograda), sa fasadnom ciglom, ali je potrebno da opašem temelj sa dodatnim temeljom debljine oko 8 cm. Pošto je kuća podignuta 1990. godine, bojim se da stari i novi temelj neće dobro vezivati i zato mislim da upotrebim “Izolit Vezu”, iako će novi temelj bit armiran.

Moja pitanja su:

– pošto mislim da tu hemikaliju nanesem u dva sloja velikom prskalicom za voće, kroz oplatu šalunga za beton, koliki je dozvoljen vremenski razmak između nanošenja dva sloja?

– koliko vremena može da stoji drugi sloj Vaše hemikalije, pre nego što se nalije beton?

– da li je za dva sloja čiste hemikalije “Izolit Veza” dovoljno obezbediti 0,3 litra po kvadratnom metru ili 0,5 litara?

 

A: Kako bi se što vise predupredila mogućnost odvajanja novog temelja od starog i samim tim izbeglo pucanje fasade, novi temelj je potrebno spojiti sa starim temeljom.

Najbitniji korak je ankerisanje novog temelja za stari. U starom temelju, na svakih 20-25 cm sa gornje i donje strane potrebno je izbušiti rupe pod uglom oko 10-25 stepeni i u dubini od oko 20 cm. U tako formiranje rupe naliva se ankerit masa – Izolit ANKERIT S. U pitanju je epoksidna ankerit masa veoma velike athezije i čvrstoća koja može obezbediti dovoljan stepen prijanjanja naknadno ubačene armature u betonski element. Uslov je da izbušena rupa bude suva i što čistija. Prečnik izbušene rupe treba biti za 3-4 mm većeg prečnika od prečnika armature (npr. ukoliko koristite armaturu prečnika 12 mm, buši se rupa prečnika 16 mm).

Nakon nalivanja ankerit mase, armatura se mora postaviti u roku od 10 minuta. Nakon 24 h može se nastaviti sa daljim radovima na ugradnji betona.

Neposredno pre ugradnje betona, možete naneti Izolit VEZA premaz sa spajanje starog i novog betona. Dovoljna je količina od 0,2-0,3 kg/m2. Premaz se nanosi u jednom sloju na čistu površinu. U roku od 40 minuta od nanošenja sloja mora se ugraditi beton.