Nadstrešnica na terasi

Q: Na terasi treba da napravim nadstrešnicu koja će se sa donje strane oslanjati na postojeću ogradu, ali su me savetovali da za metalnu konstrukciju sa strane zida koristim vašu ankerit masu. Izbušio sam rupe i sada čekam od vas.

A: U formiranje rupe naliva se ankerit masa – Izolit ANKERIT TX M, tiksotropna verzija materijala za ankerisanje, gušća od obične, jer se popunjavaju horizontalne rupe i bitno je da materijal ne iscuri. Trokomponentna epoxy ankerit masa veoma velike prinljivosti i čvrstoća koja će obezbediti adekvatno prijanjanje ubačene konstrukcije u beton. Izbušene rupe ćemo dobro očistiti i otprašiti. Kao kod svih epoxy materijala veoma je bitno da budu suve. Prečnik izbušenih rupa mora da bude za 3-4 mm veći od prečnika konstrukcije koja ulazi u rupu. Materijal se dobija sjedinjavanjem dobijene tri komponente, u tačno naznačenom odnosu, laganim mešanjem do potpune homogenizacije materijala.
Konstrukciju postavljamo u roku od 10 minuta od nanošenja ankerit mase. Nakon 24h može se nastaviti sa daljim radovima na ugradnji nadstrešnice.
Potrosnja materijala je Izolit ANKERIT TX M cca 1,70 kg/dm3.