Saniranje pukotina

Q: Čime mogu da saniran pukotine na betonskoj ploči, ima ih nekoliko do metar dužine i plašim se da bi moglo tu da mi prokisne kasnije.

A: Izolit KIT FIBER je dvokomponentni polimerni mikroarmirani kit. Materijal se sastoji od tečne i praškaste komponente koje umešavamo u težinskom odnosu 1:5 (tečnost : prah). Pukotine se proširuju do dubine i širine 1 cm, dobro se otpraše, a zatim ih premazujemo gustim tečnim prajmerom, Izolit PRAJMER GP materijalom, u cilju poboljsanja athezije (prijanjanja) kita za podlogu. Umešanu masu Izolit KIT FIBER-a špahtlom utiskujemo u pripremljenu pukotinu i zagladimo.
Potrebna kolicina materijala:
Izolit KIT FIBER po 1m’ – cca 0,30 kg
Izolit PRAJMER GP po 1m’ – cca 0,05 kg.