Zaštita betonskog bazena od neželjenog dejstva otpadnih voda

Q: Koji materijal možete da mi preporučite za zaštitu bazena koji služi za prikupljanje otpadnih voda?!

A: U prilici smo da vam preporučimo materijal Izolit TER-EPOXY PREMAZ, to je specifičan dvokomponentni epoksidni premaz za zaštitu bazena za otpadne vode. Nanosi se premazivanjem u dva sloja preko prethodno nanetog sloja prajmera, Izolit EPOXY Prajmer THICKSET-a. To je gusti epoksidni prajmer, koji je takođe dvokomponentni, a osnovna namena mu je impregnira – “zasiti” podlogu pre nanošenja glavnog premaza. Betonska površina na koju se ugrađuje Izolit TER-EPOXY PREMAZ, mora biti potpunosti čista i suva (najveća dozvoljena vlažnost je 4%), preporučena marka betona MB30 ili jači. Ugrađuje se na povrsinu koja je prethodna hidroizolovana. Mešanje materijala, kao i prajmera, svodi se na sjedinjavanje dve dobijene komponente i laganim mešanjem mešačem na bor mašini do potpune homogenizacije smese. Na pripremljenu podlogu nanosi se četkama ili valjcima.
Pored izuzetne kiselo-otpornosti, Izolit TER-EPOXY PREMAZ se odlikuje i velikim mehaničkim čvrstoćama, athezijom za beton i otpornošću na habanje. Izolit TER-EPOXY PREMAZ se ugrađuje pri min. temperaturi od +120C. Nakon 2-3 dana od ugradnje može da primi mehanička opterećenja, dok hemijska može da primi nakon 7-8 dana od ugradnje.
Potrošnja materijala je:
Izolit EPOXY Prajmer THICKSET – cca 0,25-0,28kg/m2
Izolit TER-EPOXY Premaz – cca 0,50kg/m2.