Pojava šalitre na površini hidroizolacije

Q: Za sanaciju prodora vode u podrumu sam koristio Izolit 4, a zatim sam za hidroizolaciju koristio Izolit PENETRAT i potpuno sam rešio problem podzemnih voda, jedino se na mestu gde je postojao najveći prodor pojavila neka bela supstanca (so) koja mi liči na šalitru. Zanima me da li je ovo čest slučaj.

 

A: Usled sanacije podruma Izolit PENETRAT-om može da dođe do ovakve pojave, jer sam Izolit PENETRAT je poznat po tome da izvlači vlagu iz podloge na koju je nanesen, pa ta so koja se pojavi može da bude iz vode koju je Izolit PENETRAT izvlačio. Sam Izolit PENETRAT vizuelno vezuje za oko nekoliko časova u zavisnosti od spoljne temperature, dok je njegovo aktivno vreme vezivanja oko 28 dana, posle čega je on potpuno vezan. Ako se ni na jednom mestu Izolit PENETRAT nije odvojio od podloge ili se ne kruni, nema potrebe za nekom sanacijom, nego se zid jednostavno opere i ukloni so koja se na njemu nataložila.