Zaštita fasadne cigle od upijanja

Q: Kojim materijalom mogu da impregniram fasadnu ciglu, kako ne bi upijala vodu (kišu), a da pritom izgled i boja cigle ostane ista?!

A: Za hidrofobizaciju (impregnaciju) fasadne opeke preporučujemo siloksanski premaz Izolit HIDROFOB V. Nanosi se premazivanjem ili prskanjem na fasadnu opeku. Ne menja boju opeke, i čini je vodoneupojnom. Zaštita opeke je dugotrajna, i višestruko veća od proizvoda koji se razređuju vodom i koji su namenjeni uglavnom za utapanje opeke prilikom same proizvodnje.

Pored opeke, može se upotrebiti za zaštitu i prirodnog i veštačkog kamena.

Tretiranje opeke ponoviti posle nekoliko godina, ako se uvidi da je izgubila moć upijanja.

Potrošnja materijala zavisi od upojnosti opeke, a za standardnu opeku (opeka koja nije fasadna) i koja spada u nešto poroznije iznosi cca 0,35 – 0,45 kg/m2, dok za fasadnu iznosi cca 0,25 – 0,35kg/m2.