Prokišnjavanje ravnog krova sa betonskim pločama

Q: Imam ravan krov na koji su postavljene betonske ploče. Negde dolazi do curenja vode kad pada kiša. Kako mogu da saniram ovaj problem?

A: Prvo što je neophodno je da se uklone svi slojevi betonskih ploča i da se dođe do armirane betonske konstrukcije. Zatim se vrši čišćenje i pranje površine da bi se mogla detaljno pregledati ploča da li ima nekih oštećenja ili pukotina. Ako ima oštećenja, ona se krpe reparaturnim malterom Izolit REPARATOR ADVANCE-om, koji je dvokomponentni materijal (prah + tečnost) koji se umešavaju u datom težinskom odnosu bor mašinom na malim obrtajima do potpune homogenizacije, materijal se nanosi špahtlom i gletaricama, najbolje je da se pre njega nanese prajmer, koji će aktivira površinu i da za sebe veže eventualne nečistoće. Kao prajmer predlažemo Izolit PRAJMER GP, koji je jednokomponentan materijal koji se nanosi četkom ili valjkom. Nakon samo 15-tak minuta, dok je još uvek lepljiv, nanosi se reparaturni malter. Ako na nekim mestima imamo pukotine one se šlicuju i saniraju sa Izolit KIT FIBER-om, to je dvokomponentni kit koji se nanosi na pukotinu pomoću špahtle, priprema se u težinskom odnosu koji je naveden na pakovanju.
Kada se završe ovi pripremni radovi onda se sama ploča izoluje sa Izolit FLEX AQUASTOP-om, dvokomponentnim materijalom koji se pravi u datom težinskom odnosu mešanjem praškaste i tečne komponente. Homogenizacija se vrši bor mašinom na malim obrtajima. Kad se materijal nanese na podlogu dok je još svež vrši se utiskivanje trevira platna, koje doprinosi dodatnoj sigurnosti i zaštiti hidroizolacionog sloja. Nakon 6-8 sati od polaganja trevire vrši se premazivanje završnog sloja Izolit FLEX AQUASTOP-a. Nakon završene hidroizolacije mogu se ponovo postavljati stare betonske ploče ili recimo da se vrši postavljanje behaton kocki…
Potrošnja materijala:
Izolit REPARATOR ADVANCE 1,8 kg/m2 za mm debljine
Izolit PRAJMER GP 0,200 kg/m2
Izolit KIT FIBER 0,300 kg/m’ za pukotiunu 1cm x 1cm
Izolit FLEX AQUASTOP 2,5-3 kg/m2.