Pojavljivanje vlage sa spoljne strane zida kupatila

Q: U kupatilu imam tuš kabinu bez kade i došlo je do pojavljivanja vlage sa spoljne strane kupatila. Kako mogu da saniram ovaj problem?

A: Problem je nastao u tome što voda prolazi kroz fuge i vlaži spoljni zid kupatila. Kao rešenje može da se ponudi da se kada prefuguje vodonepropusnim kitom za fugovanje, Izolit KERAMOL-om M, koji je dvokomponentni kit za fugovanje, sastoji se od praha i tečnosti koji se mešaju u datom odnosu. Umešavanje se vrši bor mašinama na malim obrtajima, do potpune homogenizacije smese. Materijal se nanosi na fuge pomoću špahtli. Pošto je zbog dužeg vremena curenja na fugama došlo do oštećenja na spoljnom zidu najbolje je da se obije malter koji je propao i da se premaže Izolit PENETRAT-om, jednokomponentni penetrirajući premaz u prahu. Smesa za ugradnju se priprema umešavanjem praha Izolit PENETRAT-a vodom do gustine paste (početni odnos umešavanja je 3,2:1 – prah:voda). Pripremljena masa se mora ugraditi u roku od 45 minuta. Prilikom ugradnje i sušenja temperatura u prostoriji mora biti iznad 50C. Nanosi se na vlažnu podlogu premazivanjem u tri sloja. Razmak između slojeva je oko 10-12h. Površina se nakon svakog nanetog sloja mora održavati orošavanjem.
Potrošnja materijala:
Izolit PENETRAT 2,5- 3,0 kg/m2
Izolit KERAMOL M 1,0 kg/m2.