Sanacija fuga na novoizgrađenoj terasi

Q: Izgradili smo poslovan objekat koji ima nekoliko terasa na kojima su postavljene keramičke pločice koje očigledno propuštaju vodu, one ili fuge ili i jedno i drugo, pa bi želeli da znamo da li imate u vašem proizvodnom asortimanu neko rešenje za ovaj problem?!

 

A: Rešenje Vašeg problema je moguće upotrebom materijala Izolit HIDROFOB V, materijal za hidrofobizaciju (impregnaciju) fasadnih elemenata, u Vašem slučaju fuga na otvorenoj terasi. Nanosi se premazivanjem ili prskanjem. Ne menja boju fuga, i čini ih vodoneupojnim. Zaštita fuga je dugotrajna, i višestruko veća od proizvoda koji se razređuju vodom i koji su namenjeni uglavnom za utapanje opeka ili drugih proizvoda prilikom same proizvodnje.

Pored opeke, fuga i drugih fasadnih elemenata može se upotrebiti za zaštitu i priprodnog i veštačkog kamena.

Potrošnja materijala zavisi od upojnosti fuga, cca 0,25 – 0,35 kg/m2.

Nakon određenog vremena (cca dve godine) trebalo bi ponoviti postupak, jer se efekat hidroodbojnosti vemenom gubi.