Ponovno postavljanje tipla u zidu

Q: Na radijatoru mi je ispao tipl pomoću kojeg je radijator bio pričvršćen za zid, da li moze da se ovaj tipl ponovo pričvrsti za zid?

A: Ova sanacija je moguća upotrebom Izolit ANKERIT-a pod uslovom da je tipl dovoljno dugačak da ulazi u neku jaku podlogu (beton, cigla) da bi imao za šta da se pričvrsti. Tipl se kompetno vadi iz rupe i rupa se popunjava Izolit ANKERIT-om koji je trokomponentni epoksidni kit koji služi za ankerisanje. Materijal se pravi tako što se mešaju 3 komponente koje su odmerene u tačno definisanom težinskom odnosu. Kako je manja količina u pitanju možemo i ručno umešati materijal i to tako što se prvo mešaju tečne komponente, pa se dodaje praškasta komponenta odnosno punilo željene granulacije koja zavisi od veličine i širine rupe. Rupa se popunjava nalivanjem ili popunjavanjem pomoću špahtle, zatim se tipl vraća na mesto dok se opterećenje sa radijatorom vrši tek nakon 24h kada eposkidna masa inicijalno veze, jer je za potpuno vezivanje potrebno najmanje 3 dana.
Potrošnja materijala
Izolit ANKERIT 1,7 kg/dm3.