Sanacija spoja temeljne ploče i betonskih zidova

Q: Šta preporučujete za hidroizolaciju spojeva temeljne ploče i betonskih zidova?!

 

A: Preporučujemo dvokomponentni polimercementni premaz Izolit FLEX AQUASTOP. Pre nanošenja premaza spoj ćemo proštemovati i popuniti Izolit KIT FIBER-om. To je dvokomponentni fleksibilni kit. Tečnost i prah se pomešaju u datom odnosu do homogenizacije mase i špahtlom se utisne u proštemovani spoj.

Izolit FLEX AQUASTOP je veoma fleksibilni hidroizolacioni premaz koji se nanosi premazivanjem u dva sloja na čistu i navlaženu betonsku podlogu. Vodootporan je na pritisak vode do 4 at. Poseduje odličnu atheziju za betonsku podlogu i ako se novi sloj betona nanese preko premaza koji nije u potpunosti vezao, premaz će se ponašati i kao “lepak”. Prilikom ugradnje, neophodno je da temperatura bude minimalno 80C. Sa betonske podloge se moraju ukloniti sva nevezana mesta. Masa spremna za ugradnju se dobija umešavanjem tečne i praškaste komponente premaza u datom odnosu. Premazivanje se vrši četkom, a premazi se međusobno ukrštaju. Posto se radi o premazu, veoma lako se može naneti oko armature. Naneti premaz nakon sušenja formira sloj visokofleksibilne i elastične folije. Prosečna potrošnja materijala je 2,5 kg/m2.

Preko ovako izvedene hidroizolacije obavezno ćemo ugraditi sloj betonske košuljice.