Naprsline na betonskoj ogradi

Q: Kojim materijalom mogu da saniram naprsline na betonskoj ogradi na terasi.

A: Za sanaciju pukotina u betonu koristićemo dvokomponentni polimerni mikroarmirani kit Izolit KIT FIBER. Praškastu i tečnu komponentu mešamo u naznačenom odnosu mešačem na malom broju obrtaja. Pukotine se proširuju do dubine 1 cm i širine 1 cm u obliku slova V, najbolje brusilicom i nakon toga se šlicevi očiste i odpraše i onda se premažu Izolit PRAJMER-om GP radi poboljšanja prijanjanja kita za podlogu. Izolit PRAJMER GP je bela gusta tečnost, nanosi se četkom i kada postane lepljiva na dodir pristupamo nanošenju kita. Umešani Izolit KIT FIBER špahtlom utiskujemo u prošlicovane pukotine. Kit u sebi ima vlakna koja mu omogućavaju dodatnu fleksibilnost. Možemo ga naneti u dva sloja s tim što ćemo za prvi sloj masu umešati ređe od preporučene gustine da bi prodrla što dublje u naprslinu.
Potrošnja materijala:
Izolit KIT FIBER po 1m’ – cca 0,30 kg
Izolit PRAJMER GP po 1m’ – cca 0,15 kg.