Spoj betona

Q: U podrumu imam spoj starog i novog betona. Kako to nije idealno odrađeno, hteo sam da nekim vašim materijalom bolje obezbedim taj spoj. Šta mi preporučujete?

 

A: Izolit KIT FIBER je dvokomponentni materijal koji u sebi ima vlakna koja mu omogućavaju dodatnu elastičnost. Njegova potrošnja je cca 0,3 kg po metru dužnom. Tečna i praškasta komponenta se izmešaju u težinskom odnosu 1:5 do homogenizacije mase mešačem na malom broju obrtaja.

Spoj se prošlicuje do dubine 1 cm i širine 1 cm i nakon toga popunjava kitom. Kit se nanosi špahtlama. Materijal poseduje odličnu atheziju za beton i cementni malter. Možemo ga naneti u dva sloja s tim što ćemo za prvi sloj masu umešati ređe od preporučene gustine da bi prodrla što dublje u spoj.