Presecanje kapilarne vlage

Kapilarna vlaga – presecanje zidova

Q: Imam vlagu na spoljašnjem zidu. Zid je debeo 35 cm i hteo bih da ga izolujem nekim materijalom za presecanje vlage, jer sam čuo da premazi izoluju samo površinski, a ne i unutar zida. Šta mi preporučujete za moj problem.

 

A: Vaš problem se može efikasno rešiti materijalima Izolit PENETRAT i Izolit 5 – HIDROFOB.

Priprema podloge

Obijemo malter do 20 cm iznad najviše tačke dospele vlage, pročistimo fuge na 1-2 cm dubine, sve dobro očistimo čeličnim četkama i otprašimo. Fuge između cigli popunjavamo cementnim malterom i radimo tri premaza Izolit PENETRAT-om – hidroizolacionim premazom. Materijal je u prahu, razređuje se vodom u odnosu 1:3, a premaz se nanosi četkom. Nanosi se isključivo na prethodno navlaženu površinu, u ovom slučaju može i neposredno posle ravnjanja zidova cementnim malterom. Za vreme premazivanja, penetrat se mora održavati prskanjem vodom. Premazi se nanose upravno jedan na drugi.

Injektiranje zida

Izolit 5 – HIDROFOB je tečnost koja se naliva u zid i ona kristališe u zidu i omogućava potpuno presecanje vlage. Duž celog preseka zida se stvara hidrofoban vodonepropusni sloj debljine 30-40 cm. Materijal Izolit 5 – HIDROFOB usprešno se primenjuje za zidove od punog materijala (puna cigla, beton, kamen…).

Na visini od 20 cm iznad terena bušimo rupe debljine 2 cm u dva reda u cik-cak pod uglom od 30-40 stepeni, na rastojanju od 15 cm. Rupe se buše sa unutrašnje ili spoljašnje strane zida do par cm pre druge strane zida. Posle bušenja očiste se usisivačem. Zatim nalivamo tečnost u zid uz pomoć levka. Ulivamo više puta bez većih pauza između nalivanja do potpunog zasićenja zida. Rupe se ostavljaju otvorene 28 dana i nakon tog perioda popunjavaju se cementnim malterom sa dodatkom za vodonepropusnost Izolit 1 ISOPLAST-om, a zatim se premaže Izolit PENETRAT-om. Prilikom popunjavanja rupa moramo da obratimo pažnju da u njima ne ostane vazduha, već da ih potpuno popunimo cementnim malterom. Ukoliko u njima ostane vazduha postoji mogućnost da se usled razlike u temperaturi (naročito zimi), pojavi kondenzacija i samim tim će se rupe ocrtati na zidu.

Potrošnja Izolit 5 – HIDROFOB-a

– Zid od cigle debljine 25 cm – cca 4-5 kg/m dužnom

– Zid od cigle debljine 38 cm – cca 6-7 kg/m dužnom

– Zid od cigle debljine preko 50 cm – cca 7-10 kg/m dužnom

Potrošnja Izolit PENETRAT-a iznosi cca 3 kg/m2.