Sanacija ukopanog objekta od podzemnih voda

Podzemne vode

Q : U zadnjem delu kuće koji je ukopan u zemlju više od 1 m pojavila se voda. Na vašem sajtu pronašli smo vaš proizvod koji nam može pomoći, ali nas interesuje da li moramo da napravimo i drenažu za odvod vode.

A : Što se tiče preporuke za upotrebu naših materijala, odabir materijala zavisi od vrste materijala od kojeg je napravljen zid objekta – za zid od opeke ili grubljeg betona možete koristiti Izolit PENETRAT, koji se nanosi u tri premaza, potrošnja materijala je od 2,5-3 kg po m2. Premaz se nanosi do visine ukopa + 30-40 cm iznad visine terena. Materijal je u prahu, razređuje se vodom u odnosu 1:3. Kada se smesa homogenizuje, vrši se premazivanje četkom na vlažnu podlogu. Kada se materijal nanese mora da se vrši vlaženje da ne bi došlo do pregorevanja (ovo može da se postigne prskalicama). Materijal penetrira u podlogu i sprečava negativni pritisak podzemne vode koji je u ovom slučaju evidentan. Nakon 12 sati nanosimo drugi premaz i posle 12 sati treći.

Ukoliko je zid od betona, za koji je kao oplata korišćenja blažujka, prvi sloj penetrata mora biti dosta ređi nego druga dva.
Bez obzira na hidroizolacioni premaz koji budete koristili, preporuka je da se uradi drenaža oko objekta, jer ta podzemna voda koja se javlja mora da se odvodi dalje od kako ga ne bi ugrozila. Ispod drenaže formira se betonski kanal od cementa, peska jedinice uz dodatak Izolit 1 ISOPLAST (izolacioni malter). Izolit premazi se ne štite već se zatrpava (nabacuje) zemlja.