Problem potopoljenog vodomera

Q: Zanima me da li imate neki materijal kojim mogu da zaštitim betonski bazen u kojem se nalazi vodomer, stalno je potopljen vodom?

A: Za sanaciju ovakvog problema morate prvo da ispumpate svu vodu i da vidite da li ima direktnog prodora vode. Ako ima, on mora da se sanira sa Izolit 4 materijalom, jednokomponenta tečnost koja vezuje sa običnim cementom za 4 sekunde. Tečnost se meša sa cementom, pravi se pogača koja se utiskuje u prodor vode. Ako ipak nemamo prodor vode nego samo vlaženje na spoju poda i zida, nakon što se holker išlicuje, sam spoj popunjavamo Izolit PENETRAT HOLFIX-om koji je brzovezujući cement sa određenom granulacijom koji služi za zaustavljanje blagih prodora, odnosno vlaženja zidova i formira se vodoneporpusni holker. Kada se završi sa ovim pripremnim radovima zidovi se premazuju Izolit PENETRAT-om, jednokomponentnim hidroizolacionim premazom u praškastom obliku vodonepropusnim i na negativan i pozitivan pritisak vode, priprema se tako što se meša sa vodom u težinskom odnosu od 3,2:1. Umešavanje se vrši bor mašinom na malim obrtajima i to 3 puta po 3 minuta sa pauzama od 3 minuta. Premazivanje se vrši u tri sloja sa pauzom od 8h, svaki sloj je unakrsan u odnosu na prethodni.
Potrošnja materijala:
Izolit 4 – 0,2 kg po pogači
Izolit PENETRAT HOLFIX – 1,5 kg/m’
Izolit PENETRAT – 3 kg/m2.